Dermanhananyň iş tertibi 8:00-23:00(dynç günsiz)
Eltip berme hyzmaty: 09:00-21:00 (dynç günsiz)

Habarlaşmak

Dermanhana
Adres:
ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Buhgalteriýa:
ELTIP BERMEK HYZMATY
MARKETING BÖLÜMI
DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI
+993